Varaaminen ja maksu

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun 100 eur eräpäivään mennessä sähköpostilla saadulla laskulla.

Loppusuoritus tapahtuu viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen loman alkua. Ellei loppusuoritusta ole maksettu eräpäivään mennessä, katsotaan varaus peruuntuneeksi.

Mikäli varaus tehdään alle kaksi (2) viikkoa ennen loman alkamista vahvistetaan varaus maksamalla koko summa.

Peruutukset

Peruutus voidaan tehdä kirjallisesti (esim. sähköpostitse). Peruuttamispäiväksi katsotaan sähköpostin lähetyspäivä.

Varausmaksuja ei palauteta loman peruuntumistapauksessa.

Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin, kuin 21 vrk ennen loman alkua, veloitetaan koko vuokra, ellei peruutus johdu syystä, että asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö äkillisesti sairastuu, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee. Edellä tarkoitettu tapahtuma on osoitettava luotettavalla tavalla (lääkärintodistuksella tms..)

Lomakohteen omistajan oikeus perua varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este, lomakohteen omistaja voi irtisanoa sopimuksen, jolloin asikkaalla on oikeus saada maksamansa vuokra ja ennakkomaksu takaisin.